Schur Technology A/S


ACT! leverede et illustrationsspil som en analogi til dagligdagen hos Schur Technology.
Formålet var at medarbejderne så det hele fra kundens synspunkt.

"Samarbejdet med ACT! fungerede rigtig fint, og specielt var jeg imponeret af den effektivitet og professionalisme, der blev udvist i forbindelse med skrivning og justering af manuskriptet for skuespillet.
Også skuespillerne gjorde det rigtig godt, og de var gode til ikke at udpensle pointerne i en grad, hvor men ville føle det som om, der blev talt nedsættende til deltagerne. Rigtig god balance og samlet en god performance.
Skuespillet fungerede både som øjenåbner og som fælles reference gennem den efterfølgende workshop.

På kort sigt medvirkede skuespillet til at workshop deltagerne løsnede op og gik mere åbne ind i opgaven med at se og analysere vores egen performance set med kundens øjne.
På længere sigt skulle dette gerne resultere i en højere grad af kundeorientering i vores afvikling af projekter i Schur Technology A/S."

Otto Berg
Projektchef
Schur Technology A/S