Strategi

 

ACT! arbejder med strategi-implementering og udvikling af strategier på en kreativ og involverende måde.

 

Vedkommende strategi

Gennem interaktive metoder oversætter vi abstrakte begreber til et fælles sprog for alle medarbejdere, så roller og samarbejde i virksomheden udvikler sig i takt med den valgte strategi.

Når alle arbejder fra samme udgangspunkt kan alle gøres til aktive medspillere i en strategi-implementering.

 

Ejerskab + motivation = implementering

ACT! skaber ejerskab og ansvarsfølelse over for virksomhedens strategi.

Vi benytter interaktive metoder til at engagere medarbejdere og skabe de bedste vilkår for implementering.
Ejerskab og engagement opstår, når medarbejdere og ledelse er aktive i en fælles proces omkring udformning og implementering af strategierne.

Vi arbejder ud fra et systemisk perspektiv med en anerkendende tilgang til kommunikation.

 


Kontakt ACT! og få en snak om strategi, og hvordan vi sammen implementerer den i virksomheden.