Fusion

 

Når virksomheder fusionerer eller afdelinger skal i gang med en sammenlægning, stiller det store krav til medarbejdere og ledelse.

ACT! forankrer virksomhedens værdier blandt medarbejdere og ledelse under en fusion og sammenlægning ved at inddrage og engagere medarbejderne aktivt i processen.

 

Vellykket fusion kræver åbenhed

Flere meget forskellige virksomhedskulturer skal måske forenes og trække i samme retning, når virksomheder fusionerer eller afdelinger sammenlægges.

Et procesforløb med ACT! omkring fusion og sammenlægning handler om at blive opmærksom på de værdier, som organisationen ønsker at holde fast i efter fusionen.
Forskelle skal diskuteres åbent, og der skal skabes et nyt, fælles værdisæt.

 

Fusion, der inddrager medarbejderne

For at sikre en god fusion eller sammenlægning skal alle involverede se perspektiverne og opleve, at de kan bidrage til at skabe en bedre organisation med klare værdier og tydelige visioner.
ACT! sikrer engagement og fællesskab omkring fusion eller sammenlægning ved at inddrage medarbejdere og ledelse aktivt. Det sker gennem interaktive teatermetoder og en systemisk, anerkendende tilgang til kommunikation.

 


Kontakt ACT! og få et bud på vellykket fusion eller sammenlægning i din organisation.