Innovation

 

Verden bevæger sig og kompleksiteten øges. Det stiller nye krav til hastighed, kvalitet, fleksibilitet, videndeling, læring og forandringsparathed.

 

Innovationsledelse

God innovationsledelse spiller en central rolle i en innovationsproces.
Relationer og kompetencer i organisationen skal forbindes på nye måder for at øge innovationsevnen.

God innovationsledelse fordrer derfor, at lederen evner at skabe forandringer.
Innovationsledelse med ACT! udvikler lederen ved hjælp af konkret træning af relations-, forhandlings- og meningskompetencer.

 

Innovationsledelse og improvisering

Træning af innovationsledelse med ACT! betyder, at lederen udvikler: 

  • handlingsrum for innovation hos den enkelte leder gennem bevidstgørelse og kommunikationstræning 
  • brug af procesværktøjer og refleksion over egen innovationsproces 
  • kortere responstid på forandring 
  • evnen til at improvisere og imødekomme uventede drejninger i en innovationsproces.

 

Innovationsproces med alle ressourcer

ACT! sikrer engagement i en innovationsproces ved at inddrage alle medarbejdernes kompetencer. En kreativ innovationsproces med ACT! inddrager både rationalitet, intuition, følelser og sanser hos medarbejderne.

I en innovationsproces med ACT! træner vi kommunikation, samarbejde, improvisation og evnen til at tænke nyt.
En god innovationsproces kan indeholde illustrationsspil, forumteater o.l..

 

Innovationsproces med fokus på: 

  • at inddrage andre kompetencer og andre sider af sig selv 
  • samarbejde som grundlag for det bedste resultat 
  • at "teste" produkter gennem levende spil i løbet af innovationsprocessen. 

 


Kontakt ACT! og hør, hvordan vi kan forbedre jeres innovationsproces eller hvordan du kan udvikle din innovationsledelse.

ACT! har bl.a. deltaget i en innovationsproces for Novo Nordisk.