Personaleudvikling

 

ACT! skaber læringsforløb indenfor personaleudvikling, hvor vi skaber fælles visioner og arbejder med en fælles kollegial kultur.
Gruppens deltagere får øjnene op for hinandens kompetencer og synsvinkler og bliver bedre til at arbejde sammen. Dermed bliver personaleudvikling en gevinst for både den enkelte medarbejder, teamet og virksomheden.

 

Samarbejde vejen til personaleudvikling

Personaleudvikling med ACT! sætter fokus på samarbejdet i en gruppe.
Enten ved at forbedre eller styrke et allerede godt samarbejde og respekt i gruppen.

Når en gruppe trækker i samme retning for at opnå et resultat, styrkes: 

  • udveksling og brugen af hinandens færdigheder 
  • en fælles opfattelse af målsætninger og fremgangsmåder 
  • forpligtelsen over for opgaveløsningen og for hinanden 
  • det fælles ansvar for gruppens resultater.

Personaleudvikling kræver perspektivskifte

ACT! skaber perspektivskifte og giver deltagerne mulighed for at afprøve og tænke nye løsninger.
Dette sættes i spil gennem forumspil eller forumteater.

Rammerne for personaleudvikling med ACT! bliver planlagt i tæt samarbejde med virksomheden.

 

 


 

Kontakt ACT!, hvis du ønsker at arbejde med personaleudvikling ved hjælp af interaktive metoder.

ACT! arbejder også aktivt med Psykisk arbejdsmiljø.