Konflikthåndtering
ACT! giver deltagerne mulighed for at arbejde med konflikthåndtering på arbejdspladsen gennem praktiske øvelser, der inddrager medarbejderne aktivt.  Konflikthåndtering kan sættes på dagsordenen med interaktivt teater eller andre kreative metoder.
 
Konflikthåndtering i grupper
Interaktivt teater om konflikthåndtering kan fremstille dagligdagens udfordringer på en måde, der giver lyst til diskussion. Konflikthåndtering med interaktive metoder betyder, at den fælles proces er genkendelig og alligevel distanceret og skaber en fælles referenceramme hos medarbejderne.
”Gennem teatret skaber vi mulighed for perspektivskifte hos deltagerne.”
 
Dilemmaspil med indbygget konflikt
Erhvervsskuespillere fra ACT! fremstiller dilemmaspil med fiktive konflikter og problemstillinger fra medarbejdernes ”egen” hverdag.
 
Konflikthåndtering med ACT! betyder, at medarbejderne: 
·          tager aktivt stilling til scenerne undervejs og har mulighed for at afprøve løsningsforslag og handlemønstre 
·          ser konflikten fra ”de andres” side 
·          opnår en række konkrete muligheder for konflikthåndtering.
 
ACT! skriver manuskript eller improviserer
ACT! skriver dilemmaspillene om konflikthåndtering i samarbejde med virksomheden, eller vores trænede erhvervsskuespillere improviserer ud fra aftalte rammer. 
 
ACT! har arbejdet med konflikthåndtering hos følgende – læs deres evaluering:
 

Kontakt ACT! og hør mere om kreativ og involverende konflikthåndtering.