Specular

 

I samarbejde med virksomhedsrådgiver Inger Lise Eriksen-Jensen fra Specular har ACT! udviklet et forløb med seks moduler om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Du kan vælge enkelte moduler, der er relevante for netop din virksomhed eller tage hele forløbet.

Forløbet om mobning på arbejdspladsen foregår i en vekselvirkning mellem forskningsbaserede oplæg og skuespil med erhvervsskuespillere, hvor deltagerne får mobningen helt tæt ind på livet - og indsigt i forskellige aspekter af mobning.

 

Håndteringsmuligheder ved mobning på arbejdspladsen

  • Styrket viden om det psykiske arbejdsmiljø
  • Konkrete handlemuligheder gennem teori og praksis
  • Mulighed for at reflektere over din arbejdsplads og det psykiske arbejdsmiljø   

Det psykiske arbejdsmiljø kan aflæses på bundlinien

Undersøgelser viser, at hvis mobning fortsætter uden indgriben, stiger antallet af sygedage og trivslen på arbejdspladsen falder. Mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø koster virksomhederne dyrt.  


Kontakt ACT! - tlf. 87 41 69 64 - eller mail info@a-ct.dk for en snak om det psykiske arbejdsmiljø - og hvad vi kan gøre for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen gennem brugen af interaktive metoder og skuespillere.

Artikel: Mobning kan aflæses på bundlinien (Personalechefen nr, 4 2007)

ACT! og Inger Lise Eriksen-Jensen har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø for HK brancheorganisationer