Region Midtjylland

Center for Kompetenceudvikling

Koncern HR

Diagnostisk Center

Sundhedsfremmeafdelingen

 

 


Center for Kompetenceudvikling

 

I forbindelse med dannelse af Center for Kompetenceudvikling lavede ACT! en involverende proces, med henblik på at diskutere og internalisere det nye virksomhedsgrundlag.

"Et meget tilfredsstillende samarbejde, hvor der fra ACT!s side har været invitation til og lydhørhed for input. ACT! har på meget tilfredsstillende vis været opsøgende for at få den nødvendige information om organisationen og virksomhedsgrundlaget.
Proceskonsulentens arbejde med værdierne fra virksomhedsgrundlaget, ud fra en systemisk tilgang, var meget befordrende for den videre proces.

Vi har i høj grad fået et fælles udgangspunkt for det videre og mere konkrete arbejde med at udmønte virksomhedsgrundlaget.
Et ”tørt stof” blev gjort levende på en spændende måde.

Den kreative proces har forhåbentlig medvirket til en højere grad af medejerskab til virksomhedsgrundlaget.
At være sammen i andre rammer om en sådan proces, medvirker til at skabe et ”vi”."

Niels K. Villumsen og Bente Gjørup
Center for Kompetenceudvikling
Region Midtjylland

 


 Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse


ACT! har flere gange bidraget på et kick-off arrangement, hvor 50 sygeplejersker og 20 speciallæger fra Region Midtjylland var samlet til internatkursus i forbindelse med uddannelse i akutmedicin.

I et inteaktivt forumteater spillede ACT!s skuespillere to forskellige modtagelses-/indlæggelsessituationer, hvor der optrådte genkendelige konflikter og dilemmaer.
Deltagerne var aktive og engagerede under hele forløbet.

"Både før og under samarbejdet har vi oplevet stor lydhørhed og imødekommenhed for vores ønsker.
Stor ros til proceskoordinatoren for en kompetent styring af hele forløbet."

"Der blev sat fokus på nogle meget relevante områder. Der var genkendelige situationer, der fint blev fremhævet, med mulighed for at ændre situationen ved aktiv inddragelse af kursisterne.
Kursisterne blev inddraget på en meget fin måde.
I forbindelse med efterfølgende evaluering, gav kursisterne udtryk for at det var fint med aktiv inddragelse. Ingen havde følt sig presset til at deltage.
På forhånd var vi mest spændt på kursisternes aktive inddragelse. Det blev gennemført og styret på en meget professionel måde."

"Det har medvirket til at sætte centrale temaer til diskussion. Det kan være med til at danne en referenceramme, der vil være gavnlig såvel i det fremtidige kursusforløb som i en fremtidig praksis i en nyetableret akutafdeling."
Læs udtalelsen i sin fulde længde her.

Niels K. Villumsen
Uddannelseskonsulent og Kursusleder
Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse
Region Midtjylland 

 

"Også denne gang meget positive tilbagemeldinger – både hvad virkemiddel såvel som indhold – meget fornemt!

Vi har tidligere været bekymrede for at inddragelse af kursister – samstemmende siger kursisterne at det er et vigtigt virkemiddel og at man jo bare kan melde fra.

Så tak for en flot og skarp præsentation – der gik lige ind!"

Ole Mølgaard
Ledende overlæge
Den Fælles Akutmodtagelse
Region Midtjylland

 


Diagnostisk Center

Diagnostisk Center ved Hospitalsenheden Vest under Region Midtjylland sætter fokus på intern og ekstern kommunikation.

"I forbindelse med projektet 'Smil Du Er På' blev der etableret et samarbejde med ACT!, som på to temadage iscenesatte tre forskellige skuespil, der illustrerede, hvordan kommunikation er en svær størrelse at mestre.
Skuespillene blev forfattet i dialog med Diagnostisk Center hvor det var konkrete situationer fra hverdagen, som blev spillet.
Med stort engagement fra deltagernes blev der reflekteret, debatteret og afprøvet forskellige kommunikationsmåder."

Ønsker du en personlig udtalelse fra Region Midt, er du velkommen til at kontakte ACT! så udleverer vi reference og kontaktperson.

  


Sundhedsfremmeafdelingen

Kronisk syge:

ACT! indgik et samarbejde med Sundhedsfremmeafdelingen i det tidligere Ringkøbing Amt på en konference for kronisk syge og fagpersoner fra sygehuse og kommuner om patientuddannelse.
Temaet var læring og mestring, om muligheder for den kronisk syge og fagpersonen.


ACT! viste to illustrationsspil omkring traditionel ekspertundervisning og en samarbejdssituation mellem patienter og fagpersoner om læring og mestring som oplæg til dagens debat.


"ACT! hjalp med, at vores budskab blev gjort konkret, forståeligt og alment.
Deltagerne fik konkrete billeder på et komplekst emne. Det er ideelt at anvende rollespillet som en del af cafedebatten. Deltagerne refererede
tilbage til de to situationer, de havde set, mens de udarbejdede forslag til den fremtidige uddannelse af kronisk syge i kommuner og sygehuse.
Deltagerne fik derfor et fælles perspektiv at diskutere udfra leveret af professionelle skuespillere, der virkede troværdige som pårørende og fagperson. De var realistiske på en humoristisk og respektfuld facon."

Grete Davidsen
Seniorkonsulent og sygeplejerske
Sundhedsfremmeafdelingen, Region Midtjylland

 

 

Projekt: Den skrøbelige ældre

ACT! skabte en temadag for plejepersonale i Region Midtjylland. Temadagen satte fokus på den skrøbelige ældre og overgangen mellem indlæggelse og udskrivelser.

"Det var en kanon eftermiddag, og vi fik stort udbytte af jeres medvirken til at sætte tingene i spil. Skuespillerne formåede på en meget livagtig og engageret måde, at få deltagerne aktive i diskussionerne om, hvordan vi taler til den skrøbelige ældre, hvordan vi informerer, og hvordan den skrøbelige ældre har det efter udskrivelsen".

Projektleder Doris Nørgård
Projektmedarbejder Lene Witting

 

Deltagernes reaktioner efter temadagen:

” Ufattelig gode til at få os til at tænke over hvad vi gør… og hvordan vi gør det ”
” Det er som at se mig selv …og hvordan jeg sommetider gør tingene.. uhaa…”

”De får os til at 'genlære' det, vi alle sammen godt ved, på en ny og meget spændende måde.”

”De sætter os til at reflekterer over vores måde at informerer og kommunikerer på, så det ryger helt ind. Det er her tingene flytter sig..”