Salgstræning

 

Salgstræning med ACT! lærer sælgere at indtage scenen og improvisere i mødet med kunden.

Sælgere kan træne salgsteori i praksis overfor erhvervsskuespillere, der kan tilpasse udfordringerne efter den enkeltes behov.
Og ACT! skræddersyr relevant salgsteori og kundetyper i salgstræningen.

 

Salgstræning med erhvervsskuespillere

Salgstræning med ACT! kan foregå som en 1:1 salgstræning eller som workshops for grupper af sælgere.
Begge tilfælde vil involvere professionelle erhvervsskuespillere som realistiske og skræddersyede ’kundeemner’.

 

Salgstræning med ACT! fokuserer på 

  • Kropssprog 
  • Fremtoning 
  • Sprog og betoninger 
  • Perspektivskifte 
  • Improvisation 
  • Salgsteori

 

Personligt salg

Salgstræning med ACT! tager udgangspunkt i sælgerens egne udfordringer.
Vi arbejder med at fremhæve personlige virkemidler.
Salgstræning med ACT! giver specifikke værktøjer til at fremstå med større gennemslagskraft, styrke og karisma.

 

Salgstræning med improvisation og perspektiv

Skuespillere udfordrer sælgerne til at handle her-og-nu i salgstræningen.
I salgstræning med ACT! bliver man udfordret til at skifte synsvinkel så man ser tingene fra kundens perspektiv.
Sådan oplever deltagerne nye facetter af dem selv og salgssituationen.

 

Salgstræning af relevant salgsteori

ACT! skriver cases i tæt samarbejde med kunden i forhold til valgte salgsteori.
Vi træner kundemødet, rådgiversamtalen, elevatortalen, telefonsamtalen, B2B/B2C, argumentationstræning i forhandlingssituationen eller noget helt syvende.

 


Kontakt ACT! og hør mere om, hvordan salgstræning med skuespillere kan styrke dit salg.

ACT! har bl.a. lavet salgstræning med Huntleigh Healthcare.