Forumteater - Interaktivt teater

 

Forumteater er interaktivt teater - genkendelige situationer fra arbejdslivet bliver spillet af professionelle skuespillere fra ACT! og bearbejdet af en proceskonsulent fra ACT! efter input fra deltagerne.

 

Forumteater er interaktivt teater

I forumteater er det centralt, at deltagerne selv kommer med løsningsforslag til situationerne, de ser på scenen, og at de ser konsekvenserne udspillet undervejs.
Forumteater giver deltagerne mulighed for at teste forslagene på scenen - enten ved at instruere skuespillerne eller ved selv at overtage en rolle.

Processen i forumteater ledes af en konsulent fra ACT!


Udbytte ved at bruge forumteater

  • Forumteater kan konkretisere en organisationsudvikling, forandringsprocesser og implementering af ny strategi.
  • Forumteater illustrerer og belyser konkrete situationer på arbejdspladsen.
  • Handlinger og håndteringsmuligheder kommer fra deltagerne selv.
  • Løsningerne bliver konkrete at bruge og forholde sig til, når deltagerne vender tilbage til dagligdagen.
  • Forumteater giver deltagerne mulighed for at se situationen fra flere vinkler, hvilket skaber forståelse for andres meninger og motiver.

Scenerne, skuespillerne spiller til forumteater, kan være improviserede eller spilles på baggrund af et manuskript udarbejdet med kunden.

Undervejs i forumteater er der altid improvisationer på baggrund af input fra publikum.

 

 


Kontakt ACT! og hør mere om forumteater / interaktivt teater.

 

ACT! har arbejdet med forumteater for bl.a. Region Midtjylland og Tryg i Norge og Danmark.