NOVO NORDISK

 

ACT! gennemførte tre forskellige illustrationsspil som indledning til en større workshop, som Novo Nordisk afholdte. På kurset deltog 30-35 medarbejdere fra Danmark, Japan, USA, Sverige, Tyskland m.m.. Alt foregik på engelsk.

ACT!s illustrationsspil havde det formål, at få workshopdeltagerne til at forstå og føle hvordan det er at være en kunde med et spørgsmål eller en klage over et produkt.

”ACT! kom ud til os for at diskutere vores oplæg, prøve at håndtere insulinpenne samt for at gennemsnakke vores ønsker, muligheder m.m., og de var meget lydhøre overfor vores tanker.
Vi følte os trygge og glade før, under og efter samarbejdet og jeg er dybt imponeret over, så naturligt og virkelighedstro skuespilleren spillede sine forskellige roller.
Illustrationsspillet fungerede som en katalysator til at få deltagerne til at tænke anderledes: gå fra at være Novo Nordisk medarbejder med høj fokus på kvalitet til at føle, at de var en kunde, som brugte vores produkter og var i den situation, som ACT! beskrev.

Skuespillet skabte således stor værdi for workshoppens udbytte – både for den enkelte deltager og for det resultat, som vi endte ud med. Mange deltagere fremhævede illustrationsspillets værdi både under og efter workshoppens afslutning.”

Anne Line Topshøj
Project Manager
Novo Nordisk