ISS JOBUDVIKLINGSCENTER

 

ISS Jobudvikllingscenter fungerer som anden aktør i partnerskab med de kommunale jobcentre og har gennem 15 år opbygget erfaring med at få ledige i arbejde - også på trods af kandidaters udfordringer som eksempelvis svag tilknytning til arbejdsmarkedet, sprogbarrierer eller forældede uddannelser.

 

Jobudviklingsforløb med teatermetoder

ACT! og ISS Jobudviklingscenter samarbejder omkring projektet "Karrierenetværk og jobudvikling for forsikrede ledige", som har fået støtte af Arbejdsmarkedsstyrelsens Rummelighedspulje. ACT!s rolle i projektet er bl.a. at træne de kommunikative situationer, man møder som jobsøgende.

ACT!s bidrag til projektet indeholder

  • Jobsamtalen. Afklaring af styrker og udfordringer. Med oplæg fra en leder i det private erhvervsliv.
  • Jobsamtaletræning. Direkte træning af en fiktiv jobsamtale.
  • Netværkstræning. Træning af deltagernes formidling af dem selv i netværkssammenhænge.

Mere om indholdet af de tre moduler i projektet

 

Midtvejsevaluering foretaget af Rambøll siger bl.a.:

"[Deltagerne fortæller], at undervisningen fra en processkuepiller har udviklet deres samtaletekniske og kommunikationsmæssige værktøjer i forhold til arbejdsrelaterede situationer. Herigennem har deltagerne ifølge projektet fået flere konkrete værktøjer til jobsøgningen. Samspillet mellem, at deltagerne har fået konkrete værktøjer, og at de har gennemgået en personlig og social udvikling, har ifølge projektet for nogle deltagere udmøntet sig i styrket handlekraft, fx i form af at være mere målrettet i ansøgningerne."

Læs om projektet hos ISS Jobudviklingscenter


...eller kontakt ACT! på tlf. 87416964 eller info@a-ct.dk for at høre mere.