coop danmark a/s

 

ACT!s erhvervsskuespillere foretog rollespilstræning med butiksledere, der skulle træne medarbejdersamtaler / PU-samtaler i forbindelse med en intern lederuddannelse hos Coop.

I træningen var der fokus på anvendelse af en kombination af på den ene side situationsbestemt ledelse og læringsstil-teorien DiSC. Disse to teorier blev af skuespillerne iscenesat i samarbejde med Coops konsulenter.

ACT! stillede med basisskuespillere til træning samt en processkuespiller, som varetog refleksionsprocessen til de træningssessions, hvor kundens ikke havde konsulenter i rummet.

"Samarbejdet har været upåklageligt, god orientering, dygtige tilpasningsdygtige skuespillere.

Deltagerne, underviser, driftsrådgiver og kursusleder kunne efter endt seance, næsten ikke få armene ned.
Det var en succes med stort S og noget vi gerne vil fortsætte med, idet det er meget værdiskabende for deltagerne.

Vi har opnået øget grad af (kompetence) indsigt, og selvforståelse, før, under og efter en given dialog."

Jan Mølgaard Nystrup
HR-Udviklingskonsulent
Coop Danmark

 


ACT! deltog på et HR-seminar for 55 ansatte i Coops HR afdeling. Deltagerne var en blanding af HR-konsulenter, chefer, jurister, administration mv. i Coop Danmark.

ACT!s proceskonsulent faciliterede dilemma- og værdiøvelser med udgangspunkt i HR-afdelingens strategiske indsatsområder. Deltagerne lavede både øvelser på gulvet og debatterede i grupper ud fra oplæg fra konsulenten.

Deltagerne fra seminaret mente, at konsulenten fra ACT! var et godt indslag i seminaret, et frisk pust og god til at sætte gang i debat.

Derudover blev konsulenten fra ACT! fremhævet som værende meget velforberedt.

"Det var en god seance, som nåede det ønskede resultat: At få aktiveret folk og få dem til at reflektere over emnerne. Store og vigtige holdningsforskelle trådte frem."

Inge Harder
Uddannelses- og udviklingschef
Coop Danmark A/S