Referencer fra Århus Kommune

Herunder:

Børn og Unge

Kultur og Borgerservice

Borgmesterens afdeling

Sundhed og Omsorg

Lokalcentrene Syd

Dagtilbud Græsvangen

Socialforvaltningen

 


Børn og Unge

 

ACT! har afviklet en kickoff konference for lokal distriktsgrupperne i børn og unge med alle lederne. Grupperne skulle konstituere sig og finde en fælles plan og vision for det kommende samarbejde. ACT! hjalp med at sætte fokus på den relationelle koordinering – hvor grupperne skal sætte fokus på kerneopgaven og give børn og forældre en så optimal. Dette blev gjort gennem forumteater og backcasting
Se mere om forumteater her

 

 -------
ACT! lavede forumteater om mobning på arbejdspladsen for sikkerhedsgrupper fra Århus Kommunes Børn og Unge. Der deltog ca. 500 ansatte og ledere.

Forumteatret fandt sted på en konferencedag, hvor ACT! skulle inspirere til udarbejdelse af handleplaner og forebygning af mobning på arbejdspladsen. Spillet havde sekundært fokus på sikkerhedsrepræsentantens dilemma, når der er kollegiale problemer.

"ACT! har været meget professionel og god at samarbejde med. Det var rigtig godt at være med til generalprøven og se, at alt er gennemtænkt til mindste detalje – og dermed blive helt tryg ved aftalen.
Forumteatret gør problemstillinger meget nærværende for deltagerne, og ACT! var meget dygtige til at styre en proces rundt om spillene, som gjorde at deltagerne blev involveret og tvunget til at tage stilling."

Merete Thomassen
Team HR og Arbejdsmiljø
Århus Kommune Børn og Unge

 

 

  -------

ACT! har lavet forumteater omkring vold og trusler på arbejdspladsen på en konference om emnet for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge. Der deltog ca. 3-500 deltagere fordelt over to processer.

Konferencens program bestod dels af ekspertoplæg om emnet fra Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, og dels forumteater med ACT!.

Forumteaterprocessen faciliterede en dialog blandt deltagerne omkring "Hvad er vold og trusler for os på vores arbejdsplads? Hvad vil vi gøre i hvilke situationer? Hvad er vigtigt for os, og hvad betyder det?"

 ACT! samarbejder løbende med ÅK B&U – blandt andet omkring relationel koordinering, hvor vi bygger på kommunens ide om at skabe social kapital. Lokaldistriktsgrupper i Århus skulle i højere grad end før til at samarbejde på tværs af funktioner, grupper og fagligheder. ACT! var med til at illustrere og vise relationel koordinering i sin mest udfordrende form…deltagerne skulle herudfra
arbejde med at optimere deres RK og blive bevidst omkring styrker og svagheder…Efterfølgende har deltagerne udtalt at det var konkret, givtigt og brugbart til videre arbejde.

Ønsker du en personlig udtalelse fra Århus Kommune, Børn og Unge, så kontakt ACT!, så udleverer vi reference og kontaktperson.


Kultur og Borgerservice

ACT! arbejdede med personalesektionen i Center for Økonomi og Personale, Århus Kommune Kultur og Borgerservice, under emnet holdninger og værdier. Til stede var 22 deltagere inkl. 4 ledere.

"Jeg har været fint tilfreds med samarbejdet – både inden og efter. Der har været fulgt meget fint op fra både ACT! og skuespillers side. Vi har nu har fået ny energi/input til at kan rumme hinanden i hverdagen. En social værdi og en værdi baseret på rummelighed og fleksibilitet i forhold til hinanden. For virksomheden tror vi det betyder glade medarbejdere. Glade medarbejdere yder mere end mindre glade medarbejdere."

Charlotte Buhl
Århus Kommune, Kultur og Borgerservice

 

Kultur og Borgerservice i Århus Kommune benyttede ACT! i forbindelse med en større personalepolitisk proces.

"ACT!s opgave var at billedliggøre og italesætte, hvad psykiske arbejdsmiljø er, og hvad man kan gøre for at forbedre og forebygge.

Ved at anvende ACT! til at tage fat på det psykiske arbejdsmiljø, blev der talt både til hovedet og til følelserne, hvilket gør at informationen langt bedre lagrer sig hos tilhørerne.

Vi kan kun anbefale ACT!. Vi havde et godt, hurtigt, let forståeligt samarbejde med ACT!, der på bedste vis fik vores ønsker frem i det konkrete. De er dejligt entusiastiske, ligefremme og lydhøre."

Nanna Eriksen
HR- afdelingen
Kultur og borgersevice, Århus Kommune

 


Borgmesterens afdeling

ACT! har gennem ca. et år, udviklet, designet og afviklet forumteaterforløb, Labyrinten, om emnet mangfoldighedsledelse i et samarbejde med Borgmesterens Afdeling og Ligestillingsudvalget i  Århus Kommune. 

"ACT! formåede gennem en tydelig professionel og rammesat samarbejde at skabe et relevant og professionelt spil, hvor vi havde mulighed for at korrigere løbende  - ikke mindst ved en generalprøve, hvor vi havde inviteret enkelte af målgrupperne ind.

Afviklingen forløb problemfrit og professionelt fra ACT!s side med dygtige jokere/konsulenter, til at styre processen og specialudvalgte skuespillere, til bl.a. at varetage rollen som etnisk kvinde.

Spillet er ikke en færdig skabelon, men er skræddersyet til vores formål. I det hele taget har ACT! været enormt dygtige til at afkode præcis, hvilket udtryk jeg var ude efter.

Samarbejdet har været præget af fleksibilitet, både i forhold til manuskriptet og hele samarbejdet som sådan."

Læs udtalelsen i sin fulde længde

Cecilie Mortensen, Integrationskonsulent
Inge Lisbeth Nygaard, Ligestillingskonsulent
Borgmesterens afdeling
Ligestillingsudvalget
Århus Kommune 

 


Sundhed og Omsorg

ACT! har af flere omgange samarbejdet med Århus kommune, Sundhed og Omsorg.

ACT! har leveret illustrationer af den gode og den dårlige kommunikation i det formelle og uformelle møde mellem bruger og ansat på lokalcentre i Århus Kommune.

ACT! har også leveret illustrationsspil med håndteringsmuligheder i forbindelse med tavshedspligt i forhold til pårørende og brugere på lokalcentrene.

 

Ønsker du en personlig udtalelse fra Århus Kommune, Sundhed og Omsorg, er du velkommen til at kontakte ACT!, så udleverer vi reference og kontaktperson.

 


Lokalcentrene Syd

ACT! bidrog på en temadag om psykisk arbejdsmiljø - identifikation og forebygning af mobning - for MEDgrupper og Arbejdsmiløudvalg på Lokalcentrene Syd. Processen blev kørt med brug af forumteater.

Forløbet blev vel modtaget, og der var stor tilfredshed blandt deltagerne.

Om samarbejdet med ACT! udtaler kunden

"Fint samarbejde. Lydhørhed i forhold til vores ønsker og behov."

Ønsker du en personlig udtalelse, så kontakt ACT!, så udleverer vi reference og kontaktperson.


Dagtilbud Græsvangen

ACT! afviklede en temadag for fem fusionerede institutioner i Århus Kommune, Græsvangen, hvor temaet var positiv kommunikation.

Deltagerne så tre forskellige situationsspil, hvor tre skuespillere fra ACT! lavede forumteater. Derefter arbejdede personalegruppen koncentreret om at genere en række spilleregler for den samlede institutionsgruppe. 

"Mit personale var generelt meget begejstret over jeres oplæg og input. I fik megen ros for jeres iscenesættelse og jeres fortrolighed med vores terminologier, og alle kunne nikke genkendende til de forskellige scener. Især jeres mandlige skuespiller vakte jubel, da han med knivskarp elegance repræsenterede 'mænd i daginstitutioner'."

Claus Bossow
Dagtilbudsleder i Græsvangen

 

 


Socialforvaltningen, Socialpsykiatri og udsatte voksne

ACT! afviklede en proces for Center for bostøtte i eget hjem.
Deltagerne var syv medarbejdere samt en afdelings- og en gruppeleder.

Dagen havde fokus på en sammenlægning af tre enheder til ét team med forumteater som værktøj.
Der var endvidere indlagt et bevidningsinterview af afdelingsleder og gruppeleder.

 

Ønsker du en personlig udtalelse, så kontakt ACT!, så udleverer vi reference og kontaktperson.