Region Syddanmark

- Koncern HR

 

ACT! har i samarbejde med Region Syddanmark og Dansk Krisekorps ApS udviklet og afviklet en række Road Shows omkring krisehåndtering på henholdsvis sygehuse og almenpsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

Deltagerne på dagene var alt fra læger, sygeplejersker, portører, psykiatere, psykologer til administrative funktioner og afdelinger.

ACT!s opgave bestod i at facilitere en række dialogworkshop med udgangspunkt i forumteater om krisehåndtering.

ACT! og Dansk Krisekorps oplæg til Region Syddanmark (pdf)

 

Se filmen:
En proces om krisehåndtering på Region Syddanmark
 (ca. 50 minutter)  

 

 

 

 

"Samarbejdet var ukompliceret og fleksibelt ACT! er nærværende og gode til at facilitere en proces, der stimulerer den eksistentielle ”lækkersult” hos deltagerne. De rammer det rette niveau uanset hvem og hvilket niveau deltagerne befandt sig på: ”Teater i træskohøjde!

Undervejs i processen styrede proceskonsulenten deltagerne og gav samtidig ”slip på kontrollen” og drejede hele tiden læringen hen, hvor mening opstod og de forskellige afdelingers behov lå.
De formåede at få fat på en bred målgruppe, der ofte traditionelt set, kan være skeptisk indstillede i forhold til formen.

ACT! skabte rammer for at vores viden, erfaringer kom i spil
Vi fik undersøgt, debatteret og ikke mindst igangsat udarbejdelse af en kultur og dermed en beredskabsplan, hvor krise og krisehåndtering er indarbejdet som læring, udvikling og forebyggelse."

 

Læs udtalelsen i sin fulde længde.

 

Edtvar Krogh
Arbejdsmiljøpsykolog
HR-sekretariat og Arbejdsmiljø
Region Syddanmark

 


ACT! bidrog også på Region Syddanmarks arbejdsmiljøkonference i 2010 med dilemmaspil om både mobning på arbejdspladsen og krisehåndtering.

230 personer deltog i evalueringen, der gav konferencen en score på 4,4 ud af 5 mulige.

"Tak for jeres bidrag til at gøre det til en god konference, og jeres oplæg vil indgå i det fremadrettede arbejde med at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø i regionen. "

Niels Jørgen Rønje
HR-konsulent
HR-sekretariat og Arbejdsmiljø
Region Syddanmark

 

 


 

ACT! instruerede og leverede en skuespiller til indtaling af en medarbejder-beretning omkring et sygefravær i forbindelse med stress.
Region Syddanmark leverede hele teksten, som stammer fra en større medarbejderundersøgelse. Efterfølgende skal speaket anvendes til formidling af en samlende rapport fra undersøgelsen.

ACT! leverede beretningen indtalt i tre forskellige versioner med varierende stil og tilgang til teksten.

"ACT! havde en rigtig fin forståelse af opgaven – og resultatet svarer bestemt til vores forventninger.
Vi har fået en lydfil, som giver en meget stærk oplevelse af at sidde lige overfor den medarbejder, der fortæller sin historie.

[Vi har fået] muligheden for at gøre rapportens resultater levende og nærværende. Både når rapporten skal formidles, når der skal arbejdes med rapportens anbefalinger og også i andre sammenhænge fremadrettet, hvor der arbejdes med stress og sygefravær."

Tine Hald
HR-konsulent
Region Syddanmark