Udtalelse fra Region Midtjylland, Koncern HR, Efter- og videreuddannelse

 

2010:

50 sygeplejersker og 20 speciallæger samlet til opstartsinternatkursus i forbindelse med uddannelse i akutmedicin.
Der blev gennemspillet to indlæggelses-/modtagelsesforløb hvor nogle genkendelige situationer på forskellig vis blev fremstillet af de medvirkende skuespillere. 

"Udmærket samarbejde. Det er anden gang vi benytter samme koncept. Der blev taget udgangspunkt i det materiale vi tidligere havde udarbejdet. Der var fin lejlighed til at rette materialet til.
Både før og under samarbejdet har vi oplevet stor lydhørhed og imødekommenhed for vores ønsker.
Stor ros til proceskoordinatoren for en kompetent styring af hele forløbet.
Der blev sat fokus på nogle meget relevante områder. Der var genkendelige situationer, der fint blev fremhævet, med mulighed for at ændre situationen ved aktiv inddragelse af kursisterne.
Kursisterne blev inddraget på en meget fin måde.
I forbindelse med efterfølgende evaluering, gav kursisterne udtryk for at det var fint med aktiv inddragelse. Ingen havde følt sig presset til at deltage.

På forhånd var vi mest spændt på kursisternes aktive inddragelse. Det blev gennemført og styret på en meget professionel måde. 

Det giver nogle fælles billeder og referencehistorier, som vi kan vende tilbage til i løbet af uddannelsen.
Det sætter fokus på nogle områder, hvor vi mener at det kan gøres meget bedre i de nye akutafdelinger."

Niels K. Villumsen
Uddannelseskonsulent
Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse
Region Midtjylland

 

 


 

2009:

Som en del af opstarten på uddannelsen i akutmedicin for læger og sygeplejersker, arrangerede Region Midtjylland et internatkursus, hvor ACT! medvirkede den sidste dag. Der var omkring 70 kursister.

De 2 kursusledere havde i samarbejde med ACT! lavet manuskript til 2 scener af relevans for målgruppen.
Planen var at sætte centrale temaer til diskussion i mellem kursisterne.

"Vi har oplevet et fint og engageret samarbejde med specielt Rikke Mørkholt Jensen, som har været vores kontaktperson og konsulent.
Vi har oplevet en stor vilje til og interesse i at få detaljer på plads, både mht. rekvisitter og forberedelse af skuespillere, i form af et besøg på sygehuset.
Forløbet blev afviklet som aftalt, fint styret af Rikke Mørkholt Jensen.

Det har medvirket til at sætte centrale temaer til diskussion. Det kan være med til at danne en referenceramme, der vil være gavnlig såvel i det fremtidige kursusforløb som i en fremtidig praksis i en nyetableret akutafdeling.

At lægge nogle af de første sten til en ny kultur i et nyt speciale og i en ny afdeling, giver værdi i form af fælles referenceramme. Det medvirker til etablering af fælles kultur, som bygger på en kritisk forholden sig til egen praksis.
At highlighte teamsamarbejdet kan være et vigtigt afsæt i forbindelse med opstart af et kursus og en ny arbejdssammenhæng."


Niels K. Villumsen
Uddannelseskonsulent
Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse
Region Midtjylland