Aalborg Kommune

Herunder:

Aalborg Bibliotekerne

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

Handicapsekretariatet

 


Aalborg Bibliotekerne 

 

ACT! holdt et interaktivt oplæg på et seminar for Aalborg Bibliotekerne om brugerdreven innovation og inddragelse af brugerne på bibliotekerne.

ACT!s konsulent gav en smagsprøve på, hvad teatermetoder og kreative værktøjer kan bruges til i en udviklingsproces.
ACT! kunne præsentere deltagerne for nye, kreative måder at sætte idégenereringen i gang på - både individuelt, parvis og med metoder, der inddrog hele salen i en fælles brainstorm.

 

Deltagerne udtaler blandt andet:

"Kunne med enkle midler få os til at tage et andet perspektiv – brugerens – og se på vores eget bibliotek oppefra."

"Fantastisk godt og også noget jeg umiddelbart kunne omsætte til min biblioteksvirkelighed."

”Sjovt at beskrive sin organisation som en orange si…”

 


Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

og

Handicapsekretariatet

 

ACT! har ved seperate lejligheder deltaget på temadage og arrangementer under både Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning og Handicapsekretatiatet.

Omdrejningspunkterne har været kommunikation på tværs af afdelinger, geografi og faglighed samt værdiafklaring og samarbejdsprocesser - især i forbindelse med sammenlægninger og forandringer.

ACT! har på disse opgaver samarbejdet med konsulenthuset Warminghus.

Deltagerne fra forløbet på Handicapsekretariatet udtaler:

"Jeg synes, det har givet mig en helt anden oplevelse af vores afdeling."

"Sådan som jeg havde det i går har jeg ikke længere i dag."

"Vi har fået nye vinkler på udfordringer, vi ikke var bevidste om før"

"Vi kunne jo grine samtidig med at det faktisk var nogle svære emner"

"Det var givtigt, at det ikke blev til ”rigtige og forkerte løsninger”, men at det blev en tydeliggørelse af de forskellige løsninger, vi kan få øje på – i al vores forskellighed."