Videnscenter for Integration - Vifin

 

ACT! samarbejder med VifIn som en del af projektet Project Forum Theatre, der er støttet med EU-midler og kører i flere lande.
Projektet er målrettet uddannelsesvejledere og andre rådgivere, der arbejder med unge. Formålet er at kompetenceudvikle vejlederne til at motivere og fastholde unge i uddannelse.
Hertil er interaktive forum-metoder og digitale værktøjer i fokus.

 

ACT! har introduceret de kreative værktøjer for undervisere/vejledere som en smagsprøve i løbet af projektopstarten.
I denne introduktion skulle vejlederne føle på egen krop, hvordan Forumspil virker og hvordan hele processen med at gennemføre spillet kan foregå.

ACT! forestod desuden undervisningen af projektets målgruppe som en del af selve projektet, der bestod af flere uafhængige kurser.
Her blev ungdomsvejlederne undervist i brugen af forumspil og andre interaktive værktøjer samt deres egen rolle som facilitator.

 

Om intro-forløbet:

"ACT! har før samarbejdet vist stor opmærksomhed på at forstå problemstillingerne hos målgruppen. På selve dagen mødte underviseren op og skabte en god stemning og motivation hos deltagerne.

Med det formål vi havde med at afholde arrangementet har det været en succes. Deltagerne har fået den indførsel i metoden som de manglede for at kunne gå videre i projektet, og samtidig har det at mærke effekten på egen krop gjort dem endnu mere motiverede og positive over for de resultater metoden på sigt kan tilføre deres arbejde.

Idet vores forløb var ganske kompakt var det udfordrende for deltagerne både at skulle agere selv og på den måde udfordre dem selv, samtidig med at de skulle forsøge at forstå metodens elementer i forhold til at skulle arbejde videre med dem. Underviseren viste dog stor forståelse for dette og gjorde i høj grad et forsøg på at tilgodese begge aspekter – både at opmuntre til deltagerne som ’spillere’ og ved at komme med overvejelser omkring brug at metoden."

Om projektet:

"ACT! udviste stor hensyntagen og opmærksomhed mod vores ønsker og behov i projektet, og var samarbejdsvillige fra starten.
Desuden imponerer konsulenten fra ACT! til stadighed i sin evne til at forstå og gribe målgruppen samt sætte sig ind i deres situation, behov og problematikker.

Deltagerne forlod arrangementet inspirerede og med stor lyst til selv at prøve metoden af."

Anette Grunnet
Videnscenter for Integration, BU
Vejle Kommune