Aarhus School of Business

- Inter Ressource, ASB Career Centre

 

ACT!  bidrog på ASBs Carreer Festival 2011 med en workshop omkring jobsamtaler. Workshoppen tog udgangspunkt i jobsamtalen mellem internationale kandidater og danske/internationale virksomheder.
Fokuspunktet var således både den svære samtale set fra jobansøgerens synspunkt samt navigation mellem forskellige virksomheds- og internationale kulturforskelle.

"ACT!s bidrag gjorde, at vi havde nogle super tilfredse udenlandske studerende, som kunne mærke der blev gjort noget ekstra for dem. Dejligt lærerigt og underholdende på samme tid.
Holdet bag Career Festival er meget tilfredse med det faglige og sociale, og glæder os til næste gang vi skal lave noget spændende og sjovt, og håber at ACT! vil være med igen en anden gang."

Jane Meldgaard Johansen
Project Manager
Inter Ressource, ASB Career Centre