Arbejdstilsynet

 

Implementering af tilsyn.

 

ACT! bistod Arbejdstilsynet på temadage omkring implementering af nye tilsyn på tre Tilsynscentre med 100-150 deltagere hvert sted. 

Centerdagene bestod af en vekselvirkning mellem korte oplæg fra Arbejdstilsynet og en række mindre processer med ACT! som illustrerede oplæggene og satte gang i debat og refleksion hos deltagerne. 
De interaktive processer omfattede illustrationsspil, kontrastspil og forumteater.

"Deltagerne gav udtryk for, at det var både sjovt og informativt og at det fungerede som et godt supplement til de mere traditionelle oplæg. Teateret medvirkede til, at folk fik nogle ’billeder’ på de kommende forandringer, og teateret som form åbnede op for, at deltagerne kunne stille spørgsmål og lufte frustrationer i højere grad end normalt.

Det har medvirket til at give et klarere billede af de kommende forandringer, hvilket vurderes at styrke implementeringen."

Trine Fonnesbæk Fritzbøger
Projektleder
Arbejdstilsynet

  

 


 

ACT! bidrog med forumteater omkring forebyggelse og håndtering af mobning på Arbejdstilsynets konference 'Mobning på arbejdspladsen' 2011.

Ønsker du en personlig udtalelse fra Arbejdstilsynet så kontakt ACT!, så udleverer vi reference og kontaktoplysninger.