University College Nordjylland

 

ACT! kørte en involverende proces omkring forskellige undervisertyper og undervisningsformer for undervisere på UCNs Sygeplejerskeuddannelse.

Internat-dagen indeholdt et oplæg om typer af undervisere, hvorover ACT! byggede en kreativ proces.
Hertil brugte ACT!s konsulent en erhvervsskuespiller, som løbende i processen illustrerede de forskellige typer og fungerede som konket eksempel på situationer, der blev diskuteret blandt deltagerne.

"Godt samarbejde, både før og under. Der har været en løbende kontakt via mail og telefon. Det var tydeligt, at udgangspunktet og viljen var at sammensætte et program, der matchede planlægningsgruppens forventninger til indhold.

Særligt det, at der var sammenhæng med formiddagens oplæg, betød, at teorien om forskellige underviserroller kom meget levende i spil, og gjorde den mere begribelig."

Marianne Højrup Gustafsson
Adjunkt
University College Nordjylland, Sygeplejerskeuddannelsen