ACT! I AKUTMODTAGELSEN

3. november 2011

Landet over danner regionerne nye akutte modtagerenheder. ACT! var med, da Region Midt lavede et testforløb omkring uddannelse af speciallæger og sygeplejersker i regionens fem nye akutmodtagelser placeret i Herning, Viborg, Randers, Horsens og Aarhus.

  
De tværfaglige teams (speciallæger og sygeplejersker) skal på kurset forholde sig til kommunikation, placering af ansvar og ”hvem gør hvad” spørgsmål i hverdagen.

 
ACT! bruger forumteater til at vise situationer fra det daglige arbejde i akutmodtagelsen og fokuserer på kommunikation, attitude og konsekvenser. Hvordan gør vi hinanden gode, og hvordan varetager vi vores roller og ansvar.

Læs mere om nye veje for akutberedskabet.

 

 


 

 

ACT! forumteater er involverende og aktiverende teater for ledere og medarbejdere. Et alternativ til traditionel vejledning og indlæring.