Arla Foods

 

ACT! faciliterede en kursusrække for Arla Foods omkring kommunikation og service.

Kurserne bestod dels af interaktive udviklingsprocesser og dels af 1:1 træning med erhvervsskuespillere.


Ønsker du en personlig udtalelse fra Arla Foods, er du velkommen til at kontakte ACT! så udleverer vi reference og kontaktperson. 

 


ACT! afholdte et kursus omkring formidling og læringsstile for 9 ansatte i et implementeringsteam i Arla Foods' LEAN-afdeling.
Fokus i kurset var undervisningsstile, formidling og præsentationsteknik.

 

Om udbyttet af kurset udtaler kunden:

"En større bevidstgørelse, omkring hvordan vi sammenstrikker en præsentation og ikke mindst hvordan vi formidler et stof. De praktiske øvelser viste, at vi har mange ”forskellige stile” og virker forskelligt på folk.

[...] Det at skabe bevidstgørelsen er værdifuldt. Jeg håber og forventer, at det vil bidrage til både interessante og indholdsrige læringssituationer fremover."

Jesper Uldall Nielsen
Director, GBS Supply Chain Efficiency
Arla Foods amba

 

Deltagerne udtaler blandt andet:

"Det er altid lærerigt at blive evalueret af sine kollegaer, men også lærerigt at skulle forholde sig til hvad der fungerer / ikke fungerer ved andre måder at formidle på."

"[Underviseren] var god til at fange vores behov og vinkle det i forhold til de konkrete spørgsmål og eksempler, vi kom med."

"Alt i alt et godt kursus og en god blanding af øvelser, undervisning og små lege som holdt energien oppe."

"Gruppen var meget engageret og aktiv. Gjorde at vi fik mange konstruktive diskussioner, som man kan tage med sig videre."