Værdier

 

Virksomhedens værdier er grundlaget for samarbejde, arbejdsmiljø, strategier og ledelse.

Vi sætter organisationens værdier aktivt i spil i en kreativ proces, så både implementering af værdier og virksomhedskultur bliver konkret og nærværende for medarbejdere og ledere.

 

Værdier skal implementeres

Virksomhedens værdier skal ikke blive ’på papiret’, men genkendes og opleves dagligt af kunder og medarbejdere.
Implementering af værdier er lykkedes når medarbejdere og ledere er engageret i et konkret og målrettet arbejde med virksomhedens værdier.

En proces om værdier med ACT! kan foregå med forumteater, forumspil, illustrationsspil eller kreativ procesledelse med interaktive værktøjer.

 

Værdier i forandring

Ved forandringsprocesser eller fusioner skal der ofte dannes en ny virksomhedskultur.

En forumteaterproces om værdier skaber rum til at italesætte ligheder og forskelle mellem to virksomhedskulturer.
Processen engagerer og inddrager alle medarbejdere i en fælles forståelse af en ny samlet virksomhedskultur.
På denne måde sikrer vi, at medarbejdernes daglige ’virksomhedsfortælling’ og det officielle brand bliver det samme.

 

Værdier på spil

Der er mange muligheder for at arbejde interaktivt med en proces om værdier:

  • Forumteater som kickstart på en længere proces omkring den samlede virksomheds værdier
  • Illustrationsspil til konkret illustration af udfordringerne ved sammenlægninger
  • Kreativ proces, der skaber ligebyrdig debat og videndeling omkring værdier (virksomhedskultur, respekt, samarbejde og ansvar)
  • Forumteater giver mulighed for at se virksomhedskulturen fra flere vinkler - dette skaber forståelse for andres meninger og motiver, som er befordrende for godt samarbejde
  • Forumspil sætter medarbejdere på scenen med egne inputs og forståelse af værdier.

Kontakt ACT! og hør mere om, hvordan vi arbejder med værdi-implementering og virksomhedskultur.