Omplacering

 

En samtale om omplacering er en af de ledelsesopgaver, der kræver ekstraordinær opmærksomhed.
Omplacering er en naturlig forekommende forretningsmæssig disposition, men kan samtidig være en følelsesmæssig vanskelig opgave, som aldrig bliver rutine.

 

Omplacering skal forberedes

Derfor er det særligt afgørende, at både ledere og HR-konsulenter føler sig særligt godt rustet til at gøre samtalen værdig.
Denne forberedelse kan foregå som konkret træning af omplaceringssamtaler overfor en erhvervsskuespiller.

Ved at træne omplaceringssamtale overfor en erhvervsskuespiller opnås konkret erfaring med samtalen – uden virkelighedens konsekvenser.

 

Træning af samtaler om omplacering

Udover at sikre den værdige samtale om omplacering, skal samtalen foregå i overensstemmelse med organisationens værdier.
For at skabe tryghed er det væsentligt at hele processen foregår koordineret og efter aftalte rammer og vilkår.

ACT! kan facilitere en værdiproces, der hjælper ledere og HR-konsulenter til at afklare, hvordan omplacering samtalerne skal foregå. Dette kan foregå som en kreativ, involverende proces, forumspil eller forumteater.

 

Viden om og træning i omplacering: 

  • Fastlæggelse af virksomhedens fælles rammer 
  • Samspil i leder og/eller HR-gruppen om måden de vanskelige samtaler skal håndteres 
  • Kendskab til de mulige reaktioner hos medarbejderne på en omplacering og træning i håndteringen af dem 
  • Inspiration til planlægning før, på selve dagene og efter samtalerne 
  • Gennemgang af den svære samtale 
  • Gennemgang af lederens, bisidderens og tovholderens vigtigste opgaver 
  • Evt. fokus på de blivende medarbejdere.

 


Kontakt ACT! og hør, hvordan I kan træne jeres omplaceringssamtaler.
Eller læs mere om Den vanskelige samtale.