Forskningsprojekt på AAU

2. december 2011

 

Lone Hersted, Ph.D. stipendiat ved Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi, studerer ACT! til sin afhandling om æstetisk orienteret pædagogik til forbedret kommunikation og kreativitet i organisationer.

Afhandlingen har til formål at undersøge, hvordan man kan udvikle færdigheder i selv-observation, selvrefleksivitet og selvjustering for enkeltpersoner, grupper og organisationer i en relationel tilgang gennem anvendelse af drama og andre æstetiske læringsmetoder.

Hertil skal Lone Hersted følge ACT!s praksis på området.

 

Lone Hersted har mange års erfaring med procesledelse, tidligere som konsulent for MacmannBerg og nu som coach og konsulent i eget konsulentfirma. Hun er uddannet skuespiller ved Nordisk Teaterskole og senere hen cand.mag. i dramaturgi ved Aarhus Universitet.
Hun er desuden medforfatter til bogen Kreativ Procesledelse - nye veje til bedre praksis, Dansk Psykologisk Forlag 2011.