Region Syddanmark - Udtalelse

 

Krisehåndtering, Road Show

ACT!s opgave bestod i at udvikle to situationsspil og facilitere en række dialogworkshop. Med professionelle erhvervsskuespillere fremviste ACT! to skuespil omkring krisereaktioner fra vores arbejdspladser. Herefter blev der skabt en dialog med deltagerne over:

  • Reaktioner – Hvordan ser vi dem, hvad skal vi være opmærksomme på? 
  • Håndteringer – Hvordan skal de være, hvad gør vi? 
  • Beredskabsplaner – Hvordan implementerer vi dem ude på arbejdspladserne? 
  • Hvilke dilemmaer opstår og hvilke præmisser skal vi forholde os til?

 

Om samarbejdet med ACT!

”Vi oplevede at samarbejdet med ACT! forløb perfekt og fleksibelt og er grunden til, at vi stadig har et samarbejde kørende med ACT!
Konsulenten hos ACT! formåede at lytte til hvad vi fremlagde og integrere det i både forberedelsen og procesledelse.
Samarbejdet var ukompliceret og fleksibelt – forstået som, at det var et enkelt set-up, hvor vi havde få korte og præcise møder, hvor vi sammen udviklede dagen og konceptet, som stemte overens med vores afsatte tid i projektet. Afviklingen fandt sted på mange forskellige lokationer og ACT! tilpassede sig målgruppens og stedets behov og muligheder”.

 

Facilitering af en dialogproces og målgruppen

”ACT! er nærværende og gode til at facilitere en proces, der stimulerer den eksistentielle ”lækkersult” hos deltagerne. De rammer det rette niveau uanset hvem og hvilket niveau deltagerne befandt sig på: ”Teater i træskohøjde!”
Således er konsulent og deltagere i hurtig tillidsfuld kommunikation. De fik folk engageret med det samme og italesatte meget komplekse problemstillinger på en håndterbar og konkret facon gennem teatrets kropslige redskaber.
Undervejs i processen styrede proceskonsulenten deltagerne og gav samtidig ”slip på kontrollen” og drejede hele tiden læringen hen, hvor mening opstod og de forskellige afdelingers behov lå. De formåede at få fat på en bred målgruppe, der ofte traditionelt set, kan være skeptisk indstillede i forhold til formen.”

 

Hvorfor teater?

”Det blev tydeligt at teaterformen var med til at klargøre emnet og læringen omkring krisehåndtering; ”Læringen bor i kroppen” – med andre ord, krisen er ”i kroppen” og det er de visuelle situationsspil med til at konkretisere og gøre virkelighedsnært hos beskuerne.
Teatret sætter samtidig følelser i spil, der skaber identifikation og dermed engagement hos deltagerne.

Således kender ACT! sine kernekompetencer og gør komplicerede dilemmaer enkle, forståelige og håndgribelige så deltagerne kan arbejde med hoved, krop og hjerte på en engageret og investeret måde. Verden er ikke entydig og kommunikationen er i centrum,
Løsninger og implementering samt en beredskabsplan kan få et godt udgangspunkt og blive mere på vores arbejdspladser, end blot endnu et stykke papir/regelsæt.”

 

Udbytte og værdien for vores virksomhed

”ACT! skabte rammer for at vores viden, erfaringer kom i spil
Vi fik undersøgt, debatteret og ikke mindst igangsat udarbejdelse af en kultur og dermed en beredskabsplan, hvor krise og krisehåndtering er indarbejdet som læring, udvikling og forebyggelse.”

Edtvar Krogh
Arbejdsmiljøpsykolog
Human Resources
HR-sekretariat og Arbejdsmiljø