Forumteater forløste nye regler for arbejdstilsyn

12. december 2011

Arbejdstilsynets temadage, som blev afviklet i Koldning, Ringsted og Hadsten med 100 til 150 deltagere, bestod af en vekselvirkning mellem korte oplæg fra Arbejdstilsynet og en række processer med ACT!, som illustrerede oplæggene og satte gang i debat og refleksion hos deltagerne.

De interaktive processer omfattede illustrationsspil, kontraspil og forumteater. Dermed blev der for alvor taget hul på det nye risikobaserede tilsyn og strategien for arbejdsmiljøindsatsen, sundhedsfremme og dialog etc. som Arbejdstilsynet skal udføre fra 1. januar 2012 frem til 2020.

"Deltagerne gav udtryk for, at det var både sjovt og informativt og at det fungerede som et godt supplement til de mere traditionelle oplæg."

"Teateret medvirkede til, at folk fik nogle ’billeder’ på de kommende forandringer, og teateret som form åbnede op for, at deltagerne kunne stille spørgsmål og lufte frustrationer i højere grad end normalt."

"Det har medvirket til at give et klarere billede af de kommende forandringer, hvilket vurderes at styrke implementeringen."
 
                                                     Trine Fonnesbæk Fritzbøger 
                                                     Projektleder 
                                                     Arbejdstilsynet


 

Læs mere om ACT!s arbejde med illustrationsspil og forumteater.