Tønning-Træden Friskole

 

ACT! har lavet en proces med lærerkollegiet på Tønning-Træden Friskole over to kursusdage med fokus på samarbejdskultur og værdier.

En proceskonsulent fra ACT! kørte den interaktive proces, der bl.a. indeholdt bevidningsinterview, som i en respektfuld ramme gav plads til perspektiver, holdningsforskelle og satte videndeling i fokus.

"Jeg har sat stor pris på samarbejdet og vi har haft et givende forløb.
Jeg er ledt godt på vej før under og her efter processen. Vi havde nogle gode samtaler inden og konsulenten fra ACT! var en god støtte i forhold til afklaring omkring modulernes indhold.
Jeg kunne læne mig op af konsulentens erfaring hvilket føltes meget trygt.

Vi havde to meget forskellige sessioner, som var udviklende på hver deres måde."

Peter Hatting
Skoleleder
Tønning-Træden Friskole