Gordon Roberts

 

Gordon Roberts er professionel skuespiller med diplomuddannelse i erhvervsledelse.

 

Gordon Roberts kommer fra USA og har boet i Danmark i 32 år.

Hans dramatræning stammer fra gadeteater, hvor simple midler og symbolske handlinger er kernen i kommunikationen.
Desuden har Gordon undervist i kropssprog/gadeteater i foreninger og aftenskoler. Hans teatererfaring inkluderer traditionelle radio-, teater- og danseproduktioner.

Gordon Roberts har en erhvervsleder diplomuddannelse fra Århus Købmandsskole og ledelseserfaring fra både offentlige og private virksomheder. Og desuden coacherfaring som tillidsrepræsentant på en mellemstor arbejdsplads.
Pt. er han leder på et projekt med ansvar for op til 18 unge i fritidsjob.

Gordon har udført opgaver for ACT! siden 2006.

Læs mere om, hvad en erhvervsskuespiller fra ACT! kan.