Lovforslag om psykisk arbejdsmiljø

23. august 2012

 

Et lovforslag, der ensretter procedurerne for psykisk arbejdsmiljø og fysisk arbejdsmiljø er på vej.

I forslaget lægges der op til, at Arbejdstilsynet kan give øjeblikkeligt påbud hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er i orden. Som det er nu skal der gå otte uger efter tilsynet inden påbuddet evt. kan gives.

Med dette lovforslag forenkles procedurerne, og det psykiske arbejdsmiljø stilles endelig helt på linje med det fysiske.

 

Udfordring for tilsynsførende?

Det kan i forvejen være en udfordring for de tilsynsførende at spotte problemer i det psykiske arbejdsmiljø under et tilsyn.
Et skrantende psykisk arbejdsmiljø bunder nemlig ofte i organisationens struktur og kultur - forhold, der er vanskelige at komme ind under huden på, især i fx. korte tilsynsbesøg.

Læs mere om nyheden på Videnscenter for Arbejdsmiljø