Actona Company

 

ACT! har bidraget med en forumteaterproces på en personaledag hos Actona Company. 150 medarbejdere deltog på dagen.

Processens formål var at få sat fokus på virksomhedskulturen, måden at omgås hinanden i hverdagen og hvordan alle ansatte hver især kan ændre på udfaldet af en samtale med relativt små midler.

 

"Vi har oplevet ACT! som en professionel virksomhed med stor indsigt og forståelse for de problemstillinger og mekanismer, som rører sig i virksomheder som vores. Og stor ros til proceskonsulenten fra ACT!, der var rigtig god til at involvere tilskuerne.

Vi tror, at vores medarbejdere har fået en oplevelse af, at vil man ændre verden, så er et godt udgangspunkt at spørge sig selv først: ”hvad kan jeg selv gøre, for at ændre verden”. Derudover ser vi dette som endnu et værktøj til vores fælles opgave: at nedbryde siloer og opbygge helheder og sammenhænge."

Lisa Mortensen
HR Manager
Actona Company