Center for job og oplevelse

 

ACT! lavede forskellige forumteaterprocesser / workshops på en temadag om konflikthåndtering på Center for job og oplevelse – et center, der samler både STU-elever, klassiske beskyttede værksteder og dagtilbud i et socialt uddannelses- og beskæftigelsestilbud i Helsingør Kommune.

Dagen var delt i tre forskellige forumprocesser, der henvendte sig til henholdsvis dagtilbudsbrugere, medarbejdere på beskyttede værksteder og STU-elever.
Deltagerne i de forskellige grupper har alle forskellige former for sociale, fysiske, eller psykiske udviklingshandicap.

Dagen med ACT! var en del af et større projekt omkring konflikthåndtering, og havde til formål at inddrage og formidle arbejdet til centerets tilknyttede brugere.

"Vi er meget tilfredse. Skuespillerne fra ACT! var eminente. De ramte både sprog, stil og målgruppe. Dette mente både personalet og deltagerne.

Casene var rigtigt gode, meget præcise og ramte deltagerne.

Konsulenten fra ACT! var formidabel. Flere fra personalet fremhævede hendes evne til at styre og igangsætte - vel og mærke på de rigtige tidspunkter. Hendes måde at genbruge deltagernes ord på, uanset målgruppe, gjorde det genkendeligt for deltagerne.

Arbejdet med en af casene i processen gjorde, at en deltager, som havde oplevet en lignende episode i virkeligheden, fik lejlighed til at sætte ord på sine følelser, hvilket han ikke var vant til – så det var personligt udviklende for ham."

Britta Dalsgaard
Projektleder
Center for job og oplevelse 

 

Læs artikel i Job uden Vold-nyhedsbrev fra marts 2014. 

Konkret udbytte

Kunden fortæller om en oplevelse fra virkeligheden på centret efter forumteaterprocessen med ACT!:

 

To STU-elever havde en stor konflikt. De var kommet godt op i det røde felt omkring hvem der var kærester med hvem.

Én fra personalet fik dem skilt ad og tog først en snak alene med den ene. Eleven brugte umotiveret eksempler fra forumteaterprocessen i sit forsøg på at forklare situationen:

"... det er jo li'som ham med tyggegummiet... han var jo jaloux og følte sig uden for... det er sådan det er!”

Efterfølgende talte den ansatte med den anden part i konflikten, som også uopfordret drog eksempler frem fra forumteatret:

"Det er måske som ham der laver rygter i teateret... det er det, som sker for os nu...”

Bagefter ønskede begge elever at tale sammen under fire øjne - hvilket de gjorde i 20 minutter uden hverken at kaste med inventaret eller hæve stemmerne.
Stemningen var herefter afslappet og de var begge i godt humør resten af dagen på centeret.

 

Deltagere har desuden udtalt:

  • Det var sjovt, det vil jeg gerne igen - og så vil jeg op foran at sidde! 
  • Jeg fik sagt en masse gode kommentarer – det er jeg glad for 

Generelt var deltagerne begejstrede og efter en opfølgende snak, om hvad stykkerne handlede om, oplevede personalet at de fik det sidste på plads.