Vold og trusler på arbejdet

19. marts 2013

 

Videnscenter for Arbejdsmiljø har fokus på vold og trusler på arbejdspladsen med kampagnen Forebyg vold på jobbet.

ACT! har bidraget med en forumteaterproces på en konference omkring forebyggelse af vold og trusler for Århus Kommune.

Her var der både ekspertoplæg og viden omkring emnet fra Arbejdsmedicinsk Klinik og forumteater til involverende dialog med deltagerne.

 

Hvad er vold?

Magasinet Arbejdsmiljø henviser den 22. januar 2013 til en undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik, der viser, at 75 % specialpædagoger er blevet slået på jobbet det seneste år, men kun halvdelen mener, at de har været udsat for vold. Specialpædagoger, fængselsansatte og politi er altså brancher, hvor medarbejderne desværre til en vis grad opfatter vold som en del af jobbet.

Voldelige og truende optrin er desuden også begyndt at være oftere for pædagoger, omsorgspersonale og lærere.

Det er derfor af stigende vigtighed for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder, at man sammen diskuterer

  • Hvad er vold og trusler for os?
  • Hvordan forholder vi os kollegialt til voldelige episoder - imens og bagefter?
  • Har vi en handlingsplan/kriseberedskab, og hvordan vil vi gerne have det skal være hos os?  

Læs mere: Dialogworkshop om vold og trusler