Forebyggelse af stress

19. februar 2013

 

Multienergivirksomheden TREFOR har løbende fokus på godt psykisk arbejdsmiljø og sundhed i bred forstand blandt deres medarbejdere.

Senest har ACT! faciliteret en forumteaterproces for TREFOR omkring mental sundhed og stress på en intern konference om emnet. Både medarbejdere og ledelse deltog på dagen.

"ACT! skabte en tryg stemning og fælles referenceramme, og vi fik åbnet for den dialog omkring stressforebyggelse og trivsel, som vi havde håbet på," udtaler kunden.

 
Interaktiv proces

I en proces har ACT! altid fokus på at inddrage deltagerne, som i TREFORs tilfælde bestod af både medarbejdere og ledelse. 

"På selve dagen kom mange deltagere på banen på dagen. Lige fra udekørende medarbejdere til repræsentanter fra den øverste ledelse," fortæller kunden.

Ved aktivt at inddrage personalet i en fælles proces skabes:

  • ejerskab og engagement hos personalet omkring psykisk arbejdsmiljø 
  • inddragelse af personalets ressourcer og 'tavse viden' om det psykiske arbejdsmiljø
  • aktiv videndeling og direkte mulighed for udarbejdelse af handleplaner

Hvordan inddrager vi alle i udvikling af godt psykisk arbejdsmiljø?