Tillid mellem leder og medarbejder

27. februar 2013

 

Danske unge tager den nordiske førsteplads i forhold til tillid til nærmeste leder.
77% af danske unge har tillid til deres nærmeste personaleleder skriver Lederne.

Det skyldes ifølge ledelsesrådgiver Michael Uhrenholdt en høj grad af ansvarsfølelse, medarbejderindflydelse og fleksibilitet på arbejdspladsen.

Hvordan sikrer I tilliden mellem ledere og medarbejdere?

At arbejde med nøglebegreberne tillid, retfærdighed og samarbejde er kernen i en refleksiv proces omkring virksomhedens sociale kapital.

Refleksiv proces om social kapital