Konflikthåndtering som forumteater

12. marts 2013

 

Knap halvdelen af medarbejderne på specialpædagogiske bosteder oplever dagligt konflikter. Og det giver en følelse af magtesløshed, skriver Videnscenter for Arbejdsmiljø.

Nogle gange kan konflikter være af det gode, da de kan skabe grobund for udveksling af meninger samt give én indsigt i andre perspektiver. Men dette kræver, at man får håndteret konflikten på den rette måde og skabt et rum for erfaringsudveksling, videndeling og supervision de ansatte imellem.
Og derfor er det vigtigt for ansatte i dette felt at træne konflikthåndtering internt på arbejdspladsen - eller måske i en fælles proces med elever, brugere og borgere.

Læs om en interaktiv proces hos Arbejde Adler.

 

Konflikter i frit spil

En dialogworkshop med ACT! omkring konflikthåndtering faciliteres af en proceskonsulent fra ACT!.
Forumteater som metode giver deltagerne en helhedsoplevelse og rammer målgruppen effektivt da den både involverer hjerne, hjerte og krop.

Med forumteater får man skabt tilpas distance til et følsomt emne, således at deltagerne kan omtale konflikter frit og sammen tale og reflektere over løsninger – men samtidig med konkret nærhed da konfliktsituationer vises ”live” ved hjælp af professionelle skuespillere og tager udgangspunkt i reelt oplevede cases fra deltagernes hverdag.

Dialogworkshop om konflikthåndtering