HELSINGØR KOMMUNE


ACT! var med til at sætte fokus på ledelse i en samlet kommune i Helsingør kommune. Dagen handlede om at inspirere lederne med en række workshops, hvor de havde mulighed for at melde sig ind på forskellige spor. Således var ACT! med til at understøtte et spor omkring arealoptimering, som mange kommuner står overfor i den kommende tid samt et spor omkring håndtering af den frivillige indsats i forbindelse med flygtninge i kommunen.

 


 

210 arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere fra Helsingør Kommune var med til temadag om konfliktløsning.

ACT! planlagde dagen i samarbejde med Helsingør Kommune.

ACT! gik i dialog med den faglige oplægsholder Dorthe Holmberg fra Center for Konfliktløsning, og fik koordineret det således, at teatersceancen allerede begyndte under dette oplæg - et sjovt og stærk virkemiddel til at "sætte scenen".

"Vi synes, forumteater er en spændende måde at arbejde med konflikthåndtering på.
Konflikter er ofte forbundet med berøringsangst, men her ser deltagerne situationen ude fra, og de har mulighed for at påvirke den og høre, hvad de andre mener. Det tror jeg giver god mulighed for at reflektere over, hvordan man selv ville reagere."

 

Ritt Nygaard
Udviklings- og proceskonsulent
Helsingør Kommune