Proceskonsulenter fra DISPUK

20. december 2012

 

ACT!s proceskonsulenter, Rikke Mørkholt og Stine Horn Gade, afsluttede i efteråret den narrative proceskonsulentuddannelse hos DISPUK.

 

DISPUK har bl.a. et narrativt perspektiv, hvor menneskers fortællinger om deres liv, intentioner, værdier og relationer står i centrum

DISPUK har siden år 2000 været mere og mere inspireret af narrativ praksis og af post-strukturalistiske ideer, først og fremmest gennem samarbejdet og venskabet siden 1987 med den nu afdøde australske terapeut Michael Whites enestående og banebrydende terapeutiske arbejde.

DISPUK samarbejder aktuelt med en række forskere på Institut for Ledelse, Politik & Filosofi, CBS  (Handelshøjskolen i København): professorerne Ole Fogh Kirkeby, Sverre Raffnsøe & Niels Åkerstrøm Andersen

Læs mere her.