Feedback til medarbejderne

3. august 2016

 

Når man som leder giver uformel feedback til medarbejdere er det kommunikation & ledelse i den mest almindelige dagligdags form, vi kender.
Og derfor kan og bør det også trænes på linje med mere vanskelige og ømtålelige samtaler eller situationer.

Nogle virksomheder sætter fokus på ikke kun det evaluerende element i feedbacken, men også det lærende element i samspil med medarbejderen. 

  • Hvorfor gik opgaven sådan?
  • Hvad kan vi gøre?
  • Hvordan kan vi bruge erfaringen i fremtiden?

 

Denne feedbackmodel har ACT!s skuespillere i trænet med Diesel, Actona Company og BEC, som blandt andet udtaler: 

"Det mest udfordrende var at skulle spille sammen med professionelle skuespillere – det var også dét, der gav størst effekt."

 

Hvordan foregår 1:1 træning med skuespillere?