Virkeligheden i teatret

21. november 2012

 

To STU-elever (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) har en konflikt. De er kommet godt op i det røde felt omkring kæresteri - hvem der kysser med hvem, og hvem der bare er gode venner.

Én fra personalet får dem skilt ad og tager først en snak alene med den ene.
Eleven bruger umotiveret eksempler fra den nylige forumteaterproces i sit forsøg på at forklare situationen:

"... det er jo li'som ham med tyggegummiet... han var jo jaloux og følte sig uden for... det er sådan det er!”

Efterfølgende taler den ansatte med den anden part i konflikten, som også uopfordret henviser til forumteatret i sine overvejelser:

"Det er måske som ham, der laver rygter i teateret... det er det, som sker for os nu...”

Bagefter ønsker begge elever at tale sammen under fire øjne, hvilket de gjorde i 20 minutter - uden hverken at hæve stemmen eller kaste rundt med inventaret (!).
Stemningen var herefter afslappet og de var begge i godt humør resten af dagen på centeret.

 

Ovenstående er en historie fra virkeligheden og et helt konkret eksempel på, hvilken forskel en forumteaterproces kan gøre for unges konflikthåndtering og samarbejde.

ACT! lavede forskellige forumteaterprocesser og workshops på en temadag om konflikthåndtering på Center for job og oplevelse – et center, der samler både STU-elever, klassiske værksteder og dagtilbud i et socialt uddannelses- og beskæftigelsestilbud i Helsingør Kommune.

Centeret beskæftiger ca. 200 medarbejdere med forskellige former for sociale, fysiske, eller psykiske udviklingshandicap samt administrerer kollegielejligheder til STU-elever.

 

Hvad siger Center for job og oplevelse om udbyttet og forløbet med ACT!?