Forumspil der batter

14. oktober 2013
Erfaringer omkring samarbejdet med ACT! skuespiller Merete Overgaard.
 
Jeg har anvendt Merete fra ACT! som konsulent til at varetage en forumspils proces med 200 udviklingshæmmede og 50 personaler. På Center for Job og Oplevelse har vi kørt et personaleudviklingsprojekt omkring konflikthåndtering og kommunikations træning. I denne forbindelse har vi ønsket at inddrage vores udviklingshæmmede brugere og via forumteater så vi en mulighed for at give dem ”en stemme” i forhold til hele projektet og emnet, om konflikter og kommunikation.
 
Merete fra ACT! har påtaget opgaven med stor seriøsitet, og har i samspil med mig sammensat et program som til alles tilfredshed bragte os nærmere målet.
 
At arbejde med grupper af udviklingshæmmede stiller store krav til at kunne rumme forskellighederne, at kunne improvisere og gribe hvad der kommer, også når det af og til er ude af kontekst. Dette har Merete fra ACT! vist til overflod at hun formår at håndtere og ikke mindst formår at anvende det konstruktivt.
 
Jeg vil ikke tøve med at kontakte Merete og ACT!, når vi sætter forumspil på dagsordenen igen.
 
Britta Dalsgaard
Ergoterapeut og projektleder
Center for Job og Oplevelse