LIVING INSTITUTE
 
LIVING INSTITUTE er en konsulentvirksomhed som klæder virksomheder og deres medarbejdere på til at ”boltre sig som fisk i de globale farvande”. Dvs. deres ekspertiseområde går på udfordringer med mangfoldighedsledelse - oftest over landegrænser, tværkulturelt samarbejde, konflikthåndtering med mere. Fælles er at der tages udgangspunkt i udfordringerne forbundet med kulturforskelle såvel geografisk som internt.
 
Her benytter de ACT!s erhvervsskuespillere til at illustrere dilemmaer og pin pointe LIVING INSTITUTE pointer omkring tværkulturelt samarbejde. På deres ledertræningskurser kan de også trække processkuespillere ind i trænings set-upts, hvor lederne over for skuespillerne prøver kræfter med nogle af de udfordrende situationer som de ofte står i på baggrund af kulturel diversitet.
 
”I det internationale kulturmøde træder vi ofte forkert, hvis vi ikke gør os den ulejlighed at få kendskab til vores egne kulturelle særheder og karakteristika. Vores kulturelle filtre har indflydelse på vores opførsel overfor og opfattelse af andre, så det handler om selvindsigt og prioritering af at lære om de andre og deres kultur, for at kunne navigere optimalt”,
siger Heidi Rottbøll Andersen, grundlægger af LIVING INSTITUTE.
 
”Vi siger, at vi elsker udfordringer og at vi har et globalt mindset, men de fleste har svært ved at komme ud af deres egen stabile boble og sætte spørgsmålstegn ved deres verdensanskuelse”,
siger Dennis Nørmark, Chefkonsulent i LIVING INSTITUTE.