Træning i arbejdstiden

18. november 2013 For at forebygge nedslidning har Københavns kommune forsøgsvis indført træning i arbejdstiden på ti plejehjem som en arbejdsopgave på linje med andre opgaver. Læs om forsøget her.