Gør dårlig stress til god stress

6. marts 2014

 

Læs her hvad Probana i HR-news skriver om stress.

 

Jeremy Jamieson læner sig ind over sit skrivebord og kommer så tæt på computerskærmens kamera, at hans ansigt over Skype virker helt fortegnet: »Tidens holdning til stress irriterer mig virkelig,« siger han og drikker hurtigt en slurk af sit krus kaffe. »Vi omtaler altid stress som noget negativt, noget man for enhver pris skal undgå. Aldrig som noget formålstjenligt eller stimulerende, vel?« Nej, det kan den unge amerikaner og lektor i psykologi ved University of Rochester have ret i. Stress er et entydigt negativt ladet begreb og en af det moderne livs store dæmoner. Den store fortælling handler om, hvordan stadig flere kæmper med en stadig mere stressende livsstil. I hele den vestlige verden går et stejlt stigende beløb til sygemeldinger begrundet i stress, og stress kobles sammen med tungtvejende dårligdomme fra diabetes over hjertekarlidelser til depression og angst. Man taler ligefrem om stress som »vor tids pest«. Så hvad mener Jamieson egentlig med formålstjenligt og stimulerende? »Vi hører hele tiden, at stress for alt i verden skal dæmpes, at vi endelig skal slappe af og gøre os fri af stress. Men sagen er, at det, vi kalder stress, er en naturlig reaktion, som decideret kan hjælpe os til at præstere. Om den får lov til det handler om, hvordan vi tolker og oplever stress,« insisterer Jamieson. »Og som mine og andres undersøgelser påpeger: Den oplevelse kan vi selv i høj grad påvirke ved at tænke anderledes om stress.«

Sæt fokus på stress og bekæmpelse af stress.