ESAU projekt afsluttet

29. juli 2014

 

Center for job og oplevelse, Helsingør, har i foråret 2014 afsluttet deres ESAU projekt. (link til projektet hos Forebyggelsesfonden)

Projektet havde til formål at centrets ansatte fik udviklet et fælles værdisæt til konflikthåndtering i det daglige arbejde og herved sikret  et åbent fagligt miljø.
Desuden var det målet at nedbringe sygefraværet og oplevelsen af stresssymptomer samt højne arbejdsglæden.

Mål, der alle blev opfyldt tilfredsstillende.

 

Forumteater

ACT! bidrog løbende med forumteaterprocesser i projektet. Både med ansatte og med brugere/elever/medarbejdere på værkstederne.

Læs om forumteater med ACT! i projektet i nyhedsbrevet "Job uden vold"

Center for job og oplevelse skriver desuden i deres afslutningsrapport til Forebyggelsesfonden, at

"[brugen af forumteater] har givet en række nye pædagogiske tænkninger og metoder som stille afprøves og nu efterspørges mere rundt om på værkstederne."

Læs hele afslutningsrapporten til Forebyggelsesfonden.