Forskning i sammenhæng mellem HR og trivsel

17. oktober 2014

 

Aarhus Universitet deltager i et internationalt forskningsprojekt om HR og trivsel.

De foreløbige resultater er nu offentliggjort.

 

Sammenhæng mellem HR og trivsel

Forskningsprojektet handler om at undersøge sammenhængen mellem de implementerede HR tiltag, medarbejdernes opfattelse af disse samt effekten heraf - både på individuelt og organisatorisk niveau.

Aarhus Universitet har nu udgivet en foreløbig rapport, der særligt omhandler små og mellemstore virksomheder i Danmark.

 

Mind the gap...

Den foreløbige rapport konkluderer, at der er en betydelig kløft mellem ledelsens rapportering af implementerede HR-tiltag og medarbejdernes opfattelse af samme. Og at denne kløft er større, end i andre lande i studiet.

Dog synes dette misforhold ikke at påvirke medarbejdernes jobtilfredshed i nævneværdig grad.

Rapporten diskuterer desuden forklaringsmodeller og forslag til forbedring.

 

Læs eller download hele rapporten her


Sådan arbejder ACT! med medarbejdertrivsel og personaleudvikling