Politik om vold og trusler udvides

19. februar 2015

 

Loven om arbejdsgiveres ansvar når medarbejdere udsættes for vold og trusler udvides til også at omfatte hændelser uden for arbejdstiden.
Derudover specificeres loven også til at omfatte chikane på internettet.

Det vækker glæde hos hovedorganisationen for de offentlig ansatte, FTF. Offentlig ansatte er i kraft af deres arbejde meget oftere udsat for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde, end privatansatte.

 

Hvad er en trussel?

Definitionen af vold og trusler kan dog være meget forskellig alt efter om man arbejder i en specialinstitution eller på et bibliotek.

ACT! kan hjælpe med at facilitere en interaktiv dialogproces, der kommer omkring mange følsomme situationer og emner uden at berøre specifikke episoder eller personer på den enkelte arbejdsplads og dermed forplumre processen.

 

Dialogworkshop om vold og trusler med ACT!