Vollsmose Bibliotek

 

Biblioteker i Odense og Vejle samarbejder om et kompetenceudviklingsforløb for børnebibliotekarer, der skal klædes på til at arbejde med sprogstimulering af førskolebørn efter Bogstartsmodellen.
I den forbindelse har ACT! bidraget med to interaktive workshops for bibliotekarerne ud fra forumteater som metode.

"Samarbejdet med ACT! har til fulde levet op til vores forventninger. God dialog og opfølgning hele vejen igennem.

Hele det samlede forløb var kendetegnet ved at være professionelt lige fra vores indledende møde med konsulenten fra ACT! til gennemførelsen af forumteatret på vores kursusdage, og at vi undervejs i forløbet havde mulighed for at komme med kommentarer og input til manus etc.

Kursusdeltagerne fik helt klart noget med hjem, da de to formidlingssituationer som blev gennemspillet satte gang i refleksion og god debat blandt deltagerne."

Jette Blåstedt
Projektleder
Vollsmose Bibliotek