Electrolux Når fagfolk arbejder på kryds og tværs

2. november 2015

 

At styrke samarbejdet og feedbacken i hverdagen
Samtlige medarbejdere og ledere i Electrolux var samlet til en teamdag, hvor fokus var på den interne feedback. Hvordan kan vi styrke vores kommunikation og feedback på tværs af afdelinger og faggrupper, så vores værdikæde og processer hænger sammen, var et af de undersøgelsesfelter som medarbejderne blev stillet.